Leidingwater bevat in mindere of meerdere mate kalk. Zonder beschermende maatregelen slaat het neer als ketelsteen in de waterleidingen, de uitstroomopeningen van de kranen, beschadigt uw geiser, wasmachine of vaatwasser, of maakt ze onbruikbaar.

De hardheid van water wordt gemeten in Franse graden:

  • van 0 tot 14°F = zoet water. Geen onthardingstoestel nodig.
  • van 15 tot 35°F= hard water. Het is aanbevolen een toestel te gebruiken voor het behandelen van warm water.
  • Tot 35°F= zeer hard water. Het is aanbevolen een toestel te gebruiken zowel voor warm als voor koud water.

Met de systemen ter bestrijding van ketelsteen kunt u ook energie besparen. Een laagje kalk van slechts één millimeter dik op het oppervlak van de verwarmingselementen jaagt inderdaad het energieverbruik met +/- 10 % de hoogte in.

We stellen u twee systemen voor ter bestrijding van ketelsteen:

  • Door middel van elektrische impulsen: deze beschermen de leidingen en veranderen de kwaliteit niet, noch de samenstelling van het water.
  • De waterontharder: vermindert de hardheid van het water en beschermt dus uw installatie.