De meest gebruikte energiebronnen zijn aardgas, propaangas en stookolie (ook “mazout” of huisbrandolie genoemd).

Aardgas

Schone energie met groot vermogen met een zeer geringe vervuilingsgraad. Stille ketels die weinig plaats innemen. Goedkoop onderhoud met grote intervallen. Wandketels of ketels op sokkel.

Propaan

Schone energie met volledige verbranding: geen roet, noch rook. Propaan bevat geen corrosieve bestanddelen zodat de tank niet wordt aangetast. Uw gasleverancier levert zowel de tank als het gas. Wandketels of ketels op sokkel.

Stookolie

Zuinige ketel. Op kamertemperatuur is stookolie onontvlambaar en kan niet ontploffen. In te graven tank (ondergronds) of in de kelder aan te brengen. Jaarlijks onderhoud verplicht. Verwarmingsketel op sokkel en wandketel.