Er zijn meerdere keuzes mogelijk:

Gas of stookolie?

De keuze zal onder meer afhangen van de beschikbare plaats. Inderdaad, bij stookolie moet er ook voldoende ruimte zijn om de voorraadtank onder te kunnen brengen. Een stookolieketel is duurder in gebruik dan een gasketel. Gasketels stoten 25 % minder CO2 uit en gascondensatieketels kosten minder dan stookolieketels.

Wandtoestel of op sokkel?

chaudieremuralegaz-rz
Wandketels werken over het algemeen op gas, maar er bestaan ook stookolieversies.
Wandketels nemen minder plaats in en er moet geen speciaal stooklokaal worden voorzien.
Voor een grote woning zal een ketel op sokkel beter geschikt zijn. De levensduur ervan is langer en ze bieden hogere verwarmingsvermogens.

 

Condensatieketel?

Condensatieketels zijn ketels van de nieuwste generatie en zijn ontworpen om hogere rendementen te bieden dan klassieke ketels. Een condensatieketel haalt de restwarmte uit de waterdamp in de verbrandingsgassen die via het schoorsteenkanaal worden afgevoerd. De aldus teruggewonnen energie verhoogt het rendement van de ketel met ca. 10 %. Deze ketel kan resulteren in een energiebesparing van 30% ten opzichte van een klassieke installatie.

Lagetemperatuurketel?

chaudiere-socle-basse-temperature-gaz
Zoals de naam het zegt, werkt een lagetemperatuurketel op een (merkelijk) lagere temperatuur dan een traditionele verwarmingsketel. De watertemperatuur wordt beperkt tot 50°C in plaats van de 70°C tot 90°C van een klassieke ketel. Hij is geschikt voor een goed geïsoleerd gebouw en vereist een voering in de schoorsteen, om condensatie tegen te gaan, en grotere radiatoren. Deze ketels zijn beter voor het milieu, beter bestand tegen slijtage en nemen weinig plaats in.

Vloerverwarming?

Vloerverwarming is een interessant alternatief voor de traditionele verwarming. Het werkingsprincipe ervan is zeer eenvoudig. In de betonnen ondervloer worden warmwaterleidingen gelegd die de warmte transporteren naar elke kamer van de woning die ermee uitgerust is. De warmte wordt gelijkmatig verdeeld. Het produceren van warmte vergt veel minder calorieën dan bij een normale installatie doordat de temperatuur in de leidingen niet hoger is dan 30°C.

Ventilatorconvectoren?

De installatie van een ventilatorconvector zorgt voor de gewenste koeling in de zomer en verwarming in de winter. Hij bevat een opening waardoor lucht wordt aangezogen uit het lokaal waarin hij is aangebracht, een stoffilter, een ventilator, een warmtewisselaar die gevoed wordt met warm water en/of ijswater en een bak om condens op te vangen.
Hij wordt ofwel verticaal geplaatst (tegen een steunmuur onder een venster) ofwel horizontaal aan het plafond opgehangen.
Ventilatorconvectoren worden gebruikt in installaties die vlug moeten kunnen aanlopen en de gewenste kamertemperatuur snel tot stand moeten kunnen brengen. Ze worden ook gebruikt in installaties die gevoed worden met water op lage temperatuur: aardwarmte, warmtepomp, zonneboilers…

Luchtverhitters?

Een luchtverhitter werkt autonoom en dient voor het verwarmen van een afgebakende ruimte.
Een luchtverhitter werkt door warmtewisseling die tot stand komt door een ventilator die lucht over een verhitte spiraal blaast. De spiraal wordt elektrisch verwarmd of door een gasbrander via met stoom of warm water gevulde leidingen. De aldus geproduceerde warme lucht wordt in de te verwarmen plaats geblazen.
Er zijn verschillende types luchtverhitters: sommige verwarmen niet langer eens de ingestelde temperatuur bereikt is, andere moduleren, d.w.z. ze passen hun werking aan de bereikte kamertemperatuur aan, en er zijn er die de latente warmte uit de stoom of waterdamp terugwinnen.

Onze belangrijkste merken: Bulex, St Roch, Weishaupt, Viessmann, …