HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning)

De regeling van het binnenklimaat en de goede ventilatie van uw woning vormen een technologische uitdaging bij moderne gebouwen. Ze eisen een beheersing van geavanceerde technologieën en een zeer goed geïsoleerde constructie.

De warmte van de uit het gebouw naar buiten afgevoerde lucht wordt immers teruggewonnen om de verse lucht die van buiten wordt aangezogen te verwarmen.

Het rendement van dit type installatie is hoog, het verwarmingssysteem is milieuvriendelijk en uw woning is altijd goed geventileerd. De door ons voorgestelde installaties komen perfect tegemoet aan uw behoeften, hoe eenvoudig of ingewikkeld die ook mogen zijn: van een warmtepomp tot een complexer vraaggestuurd ventilatiesysteem

Het Waalse Gewest biedt financiële steun aan voor dit type installaties

Binnenkort krijgt u enkele voorbeelden te zien van producten die wij u als groothandelaar kunnen aanbieden:

  • De warmtepomp
  • De mechanische ventilatie met warmterecuperatie
  • Het manueel bediende ventilatiesysteem

Onze belangrijkste merken: ATC, CODUME, LEMMENS, RENSON, ROBERT, SOLER ET PALAU, SWEGON, SYSTEM AIR